Kasteel Ieperman

Werkgroep Kierkegaard

De Redactieraad Kierkegaard Werken VZW is een vereniging met als doel de publicatie en verspreiding van de Nederlandstalige werken van de Deense filosoof en theoloog Søren Kierkegaard (1813-1855).

Sinds mei 2006 komen Kierkegaard experts uit Nederland en Vlaanderen bijeen om, in samenwerking met Uitgeverij Damon, de Nederlandstalige uitgave van de werken van Kierkegaard te realiseren. Daarbij maken zij gebruik van de nieuwe, kritische Deense uitgave Søren Kierkegaard Skrifter (©) (Gads Forlag, 1997 – ), waarmee een samenwerkingsakkoord werd gesloten. De vertaler van elk werk wordt bijgestaan door twee eindredacteuren die tevens mee verantwoordelijk zijn voor de realisatie van het notenapparaat. Voorts wordt elke vertaling van een nawoord voorzien, waarin de ontstaansgeschiedenis, de receptie en het belang van het betreffende boek worden toegelicht.

Wanneer daar een aanleiding en gelegenheid toe bestaat, hoopt de Redactieraad de uitgave van nieuw te verschijnen delen een studiedag te organiseren. Tevens redigeert de Redactieraad wetenschappelijke uitgaven over het werk en gedachtegoed van Kierkegaard.


Contact

Websites:

https://kierkegaard.be/

http://werkgroepkierkegaard.blogspot.be/