Kasteel Ieperman

Religieuze Kunst & Etnografica

Het Departement Religieuze Kunst & Etnografica is een afdeling aan de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen.

Acitiviteiten & Evenementen

ATEAF Antwerp Tribal & Ethnographic Arts Fair

Tweemaal per jaar gaat deze Tribale & Etnografica beurs te Wilrijk. De ideale gelegenheid om religieuze kunst & etnografica te bewonderen, verkopen en/of aan te kopen. Ook de uitgelezen plaats waar liefhebbers elkaar ontmoeten, contacten uitwisselen en terecht kunnen met vragen i.v.m voorwerpen uit eigen collectie.


Pantheon

Lezingen – Workshops – Cursussen – Colloquia

Heb je belangstelling in religies en geloofs-overtuigingen? Of wil je meer te weten komen over religieuze kunst en etnografie?

Dan kan je terecht bij Pantheon.

Iedereen kan er zich bekwamen, beroepsmatig of uit pure interesse, via lezingen, workshops, cursussen en colloquia. Dit kan vanuit verschillende invalshoeken, filosofisch, antropologisch, sociologisch en psychologisch.

Ook niet-erkende of minder bekende religieuze stromingen komen aan bod, evenals de 'nieuwe religieuze bewegingen'.

Via de etnografie, de iconografie en bredere kunstuitingen kun je ook een kijk krijgen in het religieuze leven van de zogenaamde 'primitieve volkeren' en etnische minderheden.

MUrke Museum & Collectie

Het departement beschikt over tal van religieuze en etnische kunstvoorwerpen uit diverse religieuze stromingen en culturen.

Secretariaat bezoekadres:

Goudenregenlaan 2, B-2610 Wilrijk

Telefoon: 03.8305158

E-mail: Info@RKEvzw.org

www.RKEvzw.org