Kasteel Ieperman

The Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jeruzalem

Priory of Belgium

H.E. Don Carlos Gereda y de Bourbon, Marquis of Almazan, 49th Grand Master

De Orde van Sint Lazarus is een internationale christelijke charitatieve organisatie, die haar geschiedenis terug voert tot haar oprichting in de 11e eeuw in het Heilige Land. In de huidige tijd is de Orde wereldwijd betrokken bij projecten op het gebied van de gezondheidszorg en de armoedebestrijding. De Orde heeft een oecumenische karakter en rekent het tot haar taak de christelijke waarden uit te dragen.

De Orde van Sint Lazarus is de enige oecumenische ridderorde in de wereld. De ‘Chaplains“ van de Orde komen uit alle christelijke kerken; Anglicaans, Armeens, Grieks-Orthodox, Katholiek en Protestant.


Website: https://www.st-lazarus.net

Facebook: https://www.facebook.com/MHOSLJ

Contact: kabeyamuela@hotmail.com


Maatschappelijke zetel :

René Bosiersstraat 28

2140 Borgerhout