Kasteel Ieperman

Native American Studies

“Native American Studies” is een afdeling van de “Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen" (FVG). Ons studieprogramma biedt een multidisciplinaire introductie tot de inheemse culturen van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. Het daagt studenten en niet-studenten uit om te reflecteren over kwesties als culturele verscheidenheid, autonomie en andere inheemse problematieken, ter voorbereiding van een leven in een maatschappij die zowel op sociaal als op cultureel gebied steeds complexer wordt.

Naast het studieprogramma willen we scholen, leerlingen, onderwijzers en leerkrachten en andere geïnteresseerden informatie aanbieden die hen in staat moet stellen om stereotypen te herkennen en een realistisch beeld te vormen van de verschillende indiaanse culturen: boek- en filmrecensies, artikelen met achtergrondinformatie, lestips, uitgewerkte lesvoorbereidingen en projecten.

De “Native American” bibliotheek is voor iedereen vrij toegankelijk.


Studiegroep

De studiegroep komt regelmatig samen om verzamelde informatie te bespreken, verschillende thema’s uit te diepen en educatief materiaal te ontwikkelen. Ook gezamenlijke studieuitstappen, het bekijken en bespreken van films en het bediscussiëren van opinies staan op het programma. De deelnemers kunnen uiteraard zelf onderwerpen voorstellen.

Wil je meer weten? Ben je geïnteresseerd om je bij de studiegroep te voegen, of wil je gewoon eens een kijkje komen nemen? Neem contact op via nas-fvg@hotmail.com


Contact

FVG-NAS

Goudenregenlaan 2

2610 WILRIJK

nas-fvg@hotmail.com