Kasteel Ieperman

Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen

De FVG is de enige instelling in Vlaanderen waar je kan studeren over alle grote godsdiensten en levensbeschouwingen op wetenschappelijke én pluralistische basis: de studie van het christendom in al zijn vormen en kerken, de godsdienst van de islam en zijn vele aspecten van soennieten, sjiieten en soefi bewegingen, joodse religie en spiritualiteit, mystiek, gnostiek, mythologie, boeddhisme, hindoe, sikh, baha’i, Afro-Amerikaanse religie, humanisme…

In de wereld van vandaag komen religie en cultuur voortdurend met elkaar in contact. Zonder vooringenomenheid wil de FVG je inleiden in de wereld van de religies en levensbeschouwingen. Dàt is voor ons vergelijkende godsdienstwetenschap: we bieden kennis over de diverse godsdiensten aan en stimuleren de studenten om zélf tot comparatieve studie te komen.

Als onafhankelijke, pluralistische instelling, behoren we tot geen enkele zuil, ideologie, kerk of filosofische overtuiging. Bekeringsijver is bij ons uit den boze, ook al geven onze docenten les "van binnen uit" en komt ook de praktische beleving aan bod van de diverse godsdiensten en levensbeschouwingen .

Onze pluralistische en open interculturele benadering wil aanzetten tot "actieve tolerantie": de ander leren kennen om zo meteen de eigen waarden en leefgewoonten te herontdekken, beter te begrijpen en reliëf te geven.

Behalve onderwijsinstelling en centrum voor godsdienstvergelijkend wetenschappelijk onderzoek wil de FVG ook een forum zijn voor daadwerkelijke interlevensbeschouwelijke ontmoeting.


Contact

FVG Antwerp

Goudenregenlaan 2 – B-2610 Wilrijk-Antwerpen

Rectoraat

tel. +32 3 830 51 58

fax. +32 3 825 26 73

E-mail: info@antwerpfvg.org

website: https://www.antwerpfvg.eu/


Secretariaat:

E-mail : secfvg@yahoo.com


Facebook: https://www.facebook.com/groups/antwerpfvg/