Kasteel Ieperman

Hieronder vindt u een overzicht van alle organisaties die in het verleden actief waren te kasteel Ieperman en nu elders gevestigd zijn. Op hun pagina's vind je meer informatie over hun werking en activiteiten, alsook hun contactgegevens.

Faculteit Vergelijkende Godsdienst-wetenschappen, met o.a. cursussen en bibliotheek in kasteel Ieperman.

RKE vzw is de vriendenkring ter ondersteuning van de afdeling Religieuze Kunst & Etnografica van de FVG.

Bijeenkomsten van de studiegroep NAS, met eveneens bibliotheek in kasteel Ieperman.

Bijeenkomsten en voordrachten over Keltische spiritualiteit en cultuur in kasteel Ieperman.

Bijeenkomsten en vergaderingen van de Werkgroep Kierkegaard in kasteel Ieperman.

Oecumenische christelijke ridderorde voor gezondheids-zorg en armoedebestrijding.