Sint LazarusThe Military and Hospitaller Order 
of Saint Lazarus of Jeruzalem

Priory of Belgium

H.E. Don Carlos Gereda y de Bourbon, Marquis of Almazan, 49th Grand Master


De Orde van Sint Lazarus is een internationale christelijke charitatieve organisatie, die haar geschiedenis terug voert tot haar oprichting in de 11e eeuw in het Heilige Land. In de huidige tijd is de Orde wereldwijd  betrokken bij projecten op het gebied van de gezondheidszorg en de armoedebestrijding. De Orde heeft een oecumenische karakter en rekent het tot haar taak de christelijke waarden uit te dragen.

De Orde van Sint Lazarus is de enige oecumenische ridderorde in de wereld. De ‘Chaplains“ van de Orde komen uit alle christelijke kerken; Anglicaans, Armeens, Grieks-Orthodox, Katholiek en Protestant.


Website:

Facebook:

Contact :

Maatschappelijke zetel : 
René Bosiersstraat 28
2140 Borgerhout

Bezoekadres (tijdens kantooruren of op afspraak): 
FVG 
Bist 164
Wilrijk