Het Moment

Ieder mens heeft te maken met belangrijke momenten in het leven en is zich daar wel of niet bewust van. Vaak is dit een wezenlijke verandering of anders gezegd een transformatieproces.

Hoe stapt de mens over de drempel? Wat betekent afscheid nemen en loslaten? Wanneer en voor welk nieuw perspectief wordt er gekozen? Het gaat er om samen stappen te nemen en focus aan te brengen in het transformatieproces. Het ontdekken van de vreugde als er zich een nieuw begin aandient is een intense ervaring. 

Studie bij Het Moment geeft zowel bewustwording als inhoud en vorm aan het transformeren. Het Moment hanteert als organisatie drie kernbegrippen: inspiratie - creativiteit- spiritualiteit. De opleiding ‘Ritueel begeleiden bij afscheid’ is daarop gebaseerd, evenals de samenwerking met andere organisaties. Jaarlijks biedt Het Moment naast de opleiding diverse workshops op dit terrein en organiseren zij een driedaagse werkconferentie onder de naam: de School of Rituals. 

De opleiding ‘Ritueel begeleiden bij afscheid’ is op een post-bachelor niveau en wordt sinds 2012 gegeven in België, vanaf januari 2014 is deze te volgen aan onze FVG.


ContactRitueelbegeleiders bij afscheid

Zaterdag 5 juni 2016 hebben 7 ritueelbegeleiders de opleiding ‘Ritueel begeleiden bij afscheid’ bij Het Moment afgerond te Antwerpen in België. Deze rites de passage is gevierd met vrienden en familie.

Citaten van familieleden: ‘Ik vind het een geweldige opleiding, echt uniek in België. De studenten leren een vak met kennis en vaardigheden. Daarnaast zijn ze in staat om zichzelf in de arbeidsmarkt te presenteren als een professionele ritueelbegeleider met een brede focus.’
Van links naar rechts: Gerda Devos (Niel), Petra Stevens Voncken (Beek), Greet Keppens (Gent), Isabella Voncken (Ham), Katrien Smeyers (trainer), Carolien Meerschaert (Tielrode), Martine Wolfs (Ulvenhout) en Karolien Bracke (Aalter).